manly

  1. erkek(çe), er(ce), mert(çe), yiğit(çe), erkeğe/erkekliğe yakışır (şekilde).
    A manly man would not have run away.
  2. erkek gibi, erkeğe özgü, erkek+.
    manly sports: erkek sporu.
erkeklik
adamlık