marine

 1. Noun, Military bahriyeli
 2. deniz+, denizel, denizsel, denizle ilgili, denizde bulunan, bahrî.
  Whales are marine animals:
  Balina deniz hayvanıdır.
  The rocks are covered by marine plants.
  marine salt: deniz tuzu.
  marine currents: deniz akıntıları.
  marine -science: deniz bilimi.
 3. denizcilik+, deniz nakliyatı+, (denizde) seyrüsefer+.
  marine law: deniz hukuku.
  marine insurance:
  deniz (nakliyat) sigortası.
 4. deniz (kuvvetlerine ait), bahriye (ile ilgili).
  marine power: deniz kuvveti.
  marine barracks:
  deniz kuvvetleri barakaları.
 5. deniz+, gemi+ (denizde/gemide kullanılan).
  marine supplies: deniz levazımatı.
  a marine engine:
  gemi motoru.
  marine compass: gemi pusulası.
 6. silahendaz, deniz piyadesi.
 7. bahriyeli, deniz eri.
 8. (bkz: seascape ).
Deniz ürünleri yetiştiriciliği (NACE kodu: 03.21) Noun, Trades-Professions
Deniz balıkçılığı (NACE kodu: 03.11) Noun, Trades-Professions
deniz ticareti filosu Noun
deniz ticaret filosu Noun
kıyıda görevli atlı denizeri/bahriyeli veya gemide görevli süvari eri. Noun
yadırgı, yabancı, garip, muhitin yabancısı, sudan çıkmış balık, doğal çevresinden uzak kimse. Noun
sudan çıkmış balık
deniz/ticaret filosu.
ticaret filosu/gemileri.
deniz/ticaret filosu.
ticaret filosu: bir milletin ticaret gemilerinin tümü. Noun
ticaret gemileri kaptan, zabitan ve tayfaları. Noun
Deniz Ticaret Bakanlığı
dalga aşındırması Noun, Geography
deniz kazası Noun
geminin yapacağı sefer
gemi telsizlerini alan alıcı radyo
deniz konşimentosu Noun
deniz biyologu Noun, Biology
deniz biyolojisi Noun, Biology
deniz kablosu Noun
yük gemisi
deniz kazası
deniz haritası Noun
deniz muhaberatı
silahendaz Kuvvetleri: Deniz piyadesi ve hava kuvvetlerinden oluşur. Resmî adı:

United States Marine
Corps (
USMC veya
U.S.M.C.).
deniz mahkemesi
(US) deniz mahkemesi
tekneyi hareket ettirmek için yapılan makineler
gemi makinelerini işletme mühendisi
gemi makineleri işletme mühendisliği
gemi mühendisliği
deniz çevresi Noun, Maritime Traffic
deniz çatalı Noun, Maritime Traffic
güverte armuzu
(US) gemici hastanesi
deniz hastahanesi
tekne sigortası Noun
deniz piyadesi Noun
Deniz Bilgi Sistemi Proper Name, Maritime Traffic
(sigorta şirketi) deniz nakliyat sigortası müfettişi
(sigorta şirketi) deniz nakliyat sigorta müfettişi
deniz sigortası.
deniz sigortalarındaki kuralların yasa haline gelmesi (1906
deniz sigorta simsarı
(US) deniz sigorta poliçesi
deniz sigorta poliçesi
deniz sigortası şirketi
deniz sigortalarına karşı beraber sigorta yapan şirket
deniz nakliyatı sigorta sözleşmesi
deniz nakliyatı sigorta sözleşmesi
deniz sigortası simsarı
bu sigortada gemi sahipleri ve kargo
deniz sigortası Noun
limanda veya dahili su yollarında vuku bulabilecek denizle ilgili hasar veya tehlikelere karşı korunur
deniz sigortası primi
deniz taşımacılığı sigortası yapan sigortacı
deniz sigorta şirketi
'bottomry've'respondentia'dan alınan yüksek faiz
deniz ticaret hukuku
deniz hukuku
deniz mili
deniz ödüncü
denizde uğranılan zarar
deniz kaybı
deniz sigortası şirketi müdürü
deniz haritası Noun
deniz rizikoları Noun
ticaret gemisi kaptanı
deniz meteorolojisi
deniz meteorolojisi (okyanus hava analizi
deniz piyade subayı
deniz nakliyat rizikoları Noun
deniz rizikoları Noun
kılavuz kaptan Noun, Maritime Traffic
deniz poliçesi
deniz sigorta poliçesi
deniz kirliliği
deniz ürünleri Noun, Aquaculture
deniz sigortası ek primi
deniz taşımacılığı sigortası primi
(Br) gemi sicili kaydı
deniz araştırmacısı
deniz riski
gemi kurtarma Noun, Maritime Traffic
deniz bilimleri Noun, Education-Training
(Br) savaş ve ticaret gemilerine yoksul ve iyi karakterli gençler yetiştirmeyi amaçlayan dernek
deniz alanları Noun, Maritime Traffic
liman garı
gemi gereçleri dükkânı
deniz levazımatı bayii
denizcilik malzemesi satan bayi
yük ve personelin güvenliği için gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetleme
gemi sahibi ve sigortacılar adına gemi
gemi sahibi ve sigortacılar adına gemi
deniz ve ilgili suları denetleyen kişi
yük ve personelin güvenliği için gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetleyen kişi
deniz ticareti
deniz ticaret
deniz taşımacılığı Noun, Maritime Traffic
deniz taşımacılığı Noun, Maritime Traffic
deniz hasarına karşı sigorta yapan kişi
deniz araçları Noun, Maritime Traffic
deniz muharebesi Noun
deniz muharebesi Noun
deniz sigorta sözleşmesi
memleket içi deniz sigortası Noun
(US) memleket içi taşımacılık sigortası (ırmak , göl ve kanal gibi memleket içi sularında gemi , mavna
, köprü , iskele vb sigortası
Noun
iç sularda ve karada nakliyat sigortası Noun
(US) açık deniz sigortası Noun
deniz sigortası poliçesi
(İngiliz) Kraliyet Deniz Kuvvetleri.
küçük deniz aracı Noun, Maritime Traffic
bir deniz rizikosunu sigorta etmek Verb
Deniz Bilimleri Enstitüsü Noun, Education-Training
Deniz Turizmi Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Deniz Turizmi Tesisleri Şube Müdürlüğü Noun, Organizations
Deniz Turizmi Araçları Şube Müdürlüğü Noun, Organizations