1. İsim, Askerlik bahriyeli
 2. deniz+, denizel, denizsel, denizle ilgili, denizde bulunan, bahrî.
  Whales are marine animals:
  Balina deniz hayvanıdır.
  The rocks are covered by marine plants.
  marine salt: deniz tuzu.
  marine currents: deniz akıntıları.
  marine -science: deniz bilimi.
 3. denizcilik+, deniz nakliyatı+, (denizde) seyrüsefer+.
  marine law: deniz hukuku.
  marine insurance:
  deniz (nakliyat) sigortası.
 4. deniz (kuvvetlerine ait), bahriye (ile ilgili).
  marine power: deniz kuvveti.
  marine barracks:
  deniz kuvvetleri barakaları.
 5. deniz+, gemi+ (denizde/gemide kullanılan).
  marine supplies: deniz levazımatı.
  a marine engine:
  gemi motoru.
  marine compass: gemi pusulası.
 6. silahendaz, deniz piyadesi.
 7. bahriyeli, deniz eri.
 8. (bkz: seascape ).
Deniz ürünleri yetiştiriciliği (NACE kodu: 03.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Deniz balıkçılığı (NACE kodu: 03.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
deniz ticareti filosu İsim
deniz ticaret filosu İsim
kıyıda görevli atlı denizeri/bahriyeli veya gemide görevli süvari eri. İsim
yadırgı, yabancı, garip, muhitin yabancısı, sudan çıkmış balık, doğal çevresinden uzak kimse. İsim
sudan çıkmış balık
deniz/ticaret filosu.
ticaret filosu/gemileri.
deniz/ticaret filosu.
ticaret filosu: bir milletin ticaret gemilerinin tümü. İsim
ticaret gemileri kaptan, zabitan ve tayfaları. İsim
Deniz Ticaret Bakanlığı
dalga aşındırması İsim, Coğrafya
deniz kazası İsim
geminin yapacağı sefer
gemi telsizlerini alan alıcı radyo
deniz konşimentosu İsim
deniz biyologu İsim, Biyoloji
deniz biyolojisi İsim, Biyoloji
deniz kablosu İsim
yük gemisi
deniz kazası
deniz haritası İsim
deniz muhaberatı
silahendaz Kuvvetleri: Deniz piyadesi ve hava kuvvetlerinden oluşur. Resmî adı:

United States Marine
Corps (
USMC veya
U.S.M.C.).
deniz mahkemesi
(US) deniz mahkemesi
tekneyi hareket ettirmek için yapılan makineler
gemi makinelerini işletme mühendisi
gemi makineleri işletme mühendisliği
gemi mühendisliği
deniz çevresi İsim, Denizcilik
deniz çatalı İsim, Deniz Taşımacılığı
güverte armuzu
(US) gemici hastanesi
deniz hastahanesi
tekne sigortası İsim
Deniz Bilgi Sistemi Özel Isim, Denizcilik
deniz piyadesi İsim
(sigorta şirketi) deniz nakliyat sigortası müfettişi
(sigorta şirketi) deniz nakliyat sigorta müfettişi
deniz sigortası.
deniz sigortalarındaki kuralların yasa haline gelmesi (1906
deniz sigorta simsarı
(US) deniz sigorta poliçesi
deniz sigorta poliçesi
deniz sigortası şirketi
deniz sigortalarına karşı beraber sigorta yapan şirket
deniz nakliyatı sigorta sözleşmesi
deniz nakliyatı sigorta sözleşmesi
deniz sigortası simsarı
bu sigortada gemi sahipleri ve kargo
deniz sigortası İsim
limanda veya dahili su yollarında vuku bulabilecek denizle ilgili hasar veya tehlikelere karşı korunur
deniz sigortası primi
deniz taşımacılığı sigortası yapan sigortacı
deniz sigorta şirketi
'bottomry've'respondentia'dan alınan yüksek faiz
deniz ticaret hukuku
deniz hukuku
deniz mili
deniz ödüncü
denizde uğranılan zarar
deniz kaybı
deniz sigortası şirketi müdürü
deniz haritası İsim
deniz rizikoları İsim
ticaret gemisi kaptanı
deniz meteorolojisi
deniz meteorolojisi (okyanus hava analizi
deniz piyade subayı
deniz nakliyat rizikoları İsim
deniz rizikoları İsim
kılavuz kaptan İsim, Denizcilik
deniz poliçesi
deniz sigorta poliçesi
deniz kirliliği
deniz ürünleri İsim, Balıkçılık - Su Ürünleri
deniz sigortası ek primi
deniz taşımacılığı sigortası primi
(Br) gemi sicili kaydı
deniz araştırmacısı
deniz riski
gemi kurtarma İsim, Denizcilik
deniz bilimleri İsim, Eğitim
(Br) savaş ve ticaret gemilerine yoksul ve iyi karakterli gençler yetiştirmeyi amaçlayan dernek
deniz alanları İsim, Denizcilik
liman garı
gemi gereçleri dükkânı
deniz levazımatı bayii
denizcilik malzemesi satan bayi
yük ve personelin güvenliği için gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetleme
gemi sahibi ve sigortacılar adına gemi
gemi sahibi ve sigortacılar adına gemi
deniz ve ilgili suları denetleyen kişi
yük ve personelin güvenliği için gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını denetleyen kişi
deniz ticareti
deniz ticaret
deniz taşımacılığı İsim, Deniz Taşımacılığı
deniz taşımacılığı İsim, Deniz Taşımacılığı
deniz hasarına karşı sigorta yapan kişi
deniz araçları İsim, Denizcilik
deniz muharebesi İsim
deniz muharebesi İsim
deniz sigorta sözleşmesi
memleket içi deniz sigortası İsim
(US) memleket içi taşımacılık sigortası (ırmak , göl ve kanal gibi memleket içi sularında gemi , mavna
, köprü , iskele vb sigortası
İsim
iç sularda ve karada nakliyat sigortası İsim
(US) açık deniz sigortası İsim
deniz sigortası poliçesi
(İngiliz) Kraliyet Deniz Kuvvetleri.
küçük deniz aracı İsim, Denizcilik
bir deniz rizikosunu sigorta etmek Fiil
Deniz Bilimleri Enstitüsü İsim, Eğitim
Deniz Turizmi Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Deniz Turizmi Tesisleri Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Deniz Turizmi Araçları Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri