maritime cause

  1. açık denizlerde vukua gelen ve bir ticaret aktinden doğan dava sebebi