market discount

  1. (Br .) özel iskonto
  2. (Br) özel iskonto
disacyo ile satın almak Verb
indirimli satmak Verb
(Br .) iskonto piyasası (iskonto edilen senetlerin alınıp satıldığı piyasa
iskonto piyasası
(Br) para piyasasının
banka ve kredi veren diğer kuruluşlardan kısa vadeli ve vadesiz borç alan ve bu parayla hazine ve diğer
kuruluşlara ait poliçe ve senetleri kıran
az sayıda ticari kredi firması ve senet simsarından oluşan kısmı
ucuzluk marketi Noun
piyasa cari iskonto oranı
bankaların senetleri kırmada kullandığı fiyatlar
iskonto oranı