measure someone with one eye

  1. Verb biri hakkında hükmünü vermek