mechanical process

  1. mekanik yöntem
  2. mekanik süreç