medical assistance

  1. tıbbi yardım
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol Noun, International Law
sağlık yardım talebi Noun
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law