medical assistance

Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
sağlık yardım talebi İsim
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk