meltdown

  1. Noun tümergime: yetersiz soğutma sonucunda nükleer reaktör çekirdeğinin büyük bir kısmının ergimesi. Radyasyonun
    dağılıp çevreye zarar vermesine yol açar.
Buz Devri 2: Erime Başlıyor Proper Name, Cinema
menkul kıymetler borsasının çöküşü
parça parça şeyleri eritip birleştirmek Verb