1. İsim tümergime: yetersiz soğutma sonucunda nükleer reaktör çekirdeğinin büyük bir kısmının ergimesi. Radyasyonun
    dağılıp çevreye zarar vermesine yol açar.
Buz Devri 2: Erime Başlıyor Özel Isim, Sinema
menkul kıymetler borsasının çöküşü
parça parça şeyleri eritip birleştirmek Fiil