member ...

  1. Adjective sözleşmeli ...
üye, aza.
a member of our club.
yasama organı üyesi.
a member of Parliament: Millet Meclisi üyesi, Milletvekili, meb'us.
a
member of Legislative Assembly: Yasama Kurulu/Meclisi üyesi (ABD'de
House of Representative, Kanadada Parlamento, İngilterede Avam Kamarası üyesi).
organ uzuv: kol, bacak, kanat, dal vb. Biology
bileşen: bileşik bir yapıyı oluşturan parçalardan herbiri.
(a) (denklemde) taraf, eşitliğin bir tarafındaki terimlerin tümü, (b) öğe: bir kümeyi oluşturan nesnelerden herbiri. Mathematics