member of an association

  1. bir derneğin üyesi
  2. dernek mensubu
derneğin üyesi olmak Verb