menace to sb's safety

  1. birinin güvenliğini tehdit eden şey