mental illnesses

  1. Noun, Medicine akıl ve ruh hastalıkları
  2. akliye