mindfulness

  1. Noun, Psychology bilinçli farkındalık
  2. dikkatlilik, ihtimam, itina.