mindfulness

  1. İsim, Psikoloji bilinçli farkındalık
  2. dikkatlilik, ihtimam, itina.