mirror image

  1. görüntü, aynadaki görünüş/imge/hayal.