misprision of felony

  1. bilinen bir suçun gizlenmesi veya önünde işlenen bir suça engel olunmaması