money land

  1. vasiyetnamede satılması öngörülmüş arazi
arsaya para yatırmak Verb
parasını araziye bağlamak Verb
arsasını paraya çevirmek Verb