monitoring

  1. Noun takip
  2. Noun, Law gözetim
  3. kontrol etme (kalite kontrolü yapmak için kaydedilmekte olan bir işaretin aynı anda dinlenebilmesi
kampanya izleme Noun
Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı Noun, Organizations
çevre denetimi Noun, Environment-Ecology
etnik denetleme
bir örgütteki çeşitli etnik grupların oranlarını saptamak amacıyla yapılan düzenli kontrol
haber kontrolü
sürekli denetim yürütülmesi (icrası)
sesli film stüdyolarında kayıt işi yapan teknisyenin içine girdiği tekerlekli kabin
santral monitör tablosu Noun
ihtar hoparlörü
gözlem raporu Noun
dış borç izleme raporu
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Proper Name, Organizations
SGRS Proper Name, Military
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme ve Değerlendirme Dairesi Noun, Organizations
İzleme ve Bilgi-İşlem Dairesi Noun, Organizations
Konjonktür İzleme Değerlendirme ve Dış Kollar Koordinasyon Dairesi Noun, Organizations
Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Dairesi Noun, Organizations
Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Noun
Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Noun, Organizations
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi Noun, Organizations
Müsteşarlık İzleme Grubu Başkanlığı Noun, Organizations