1. İsim takip
  2. İsim, Hukuk gözetim
  3. kontrol etme (kalite kontrolü yapmak için kaydedilmekte olan bir işaretin aynı anda dinlenebilmesi
kampanya izleme İsim
Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
çevre denetimi İsim, Çevre ve Ekoloji
etnik denetleme
bir örgütteki çeşitli etnik grupların oranlarını saptamak amacıyla yapılan düzenli kontrol
haber kontrolü
sürekli denetim yürütülmesi (icrası)
sesli film stüdyolarında kayıt işi yapan teknisyenin içine girdiği tekerlekli kabin
santral monitör tablosu İsim
ihtar hoparlörü
gözlem raporu İsim
dış borç izleme raporu
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Özel Isim, Kurum İsimleri
SGRS Özel Isim, Askerlik
İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme ve Değerlendirme Dairesi İsim, Kurum İsimleri
İzleme ve Bilgi-İşlem Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Konjonktür İzleme Değerlendirme ve Dış Kollar Koordinasyon Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Ar-Ge İzleme ve Değerlendirme Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) İsim
Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu İsim, Kurum İsimleri
Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi İsim, Kurum İsimleri
Müsteşarlık İzleme Grubu Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri