moon lit

  1. ayışığıyla aydınlatılmış
Ay ile aydınlanmış, mehtaplı. Adjective