move along

  1. ilerlemek, ileriye yürümek.
    The people standing in the bus moved along to make room for others.
birinin bir yeri boşaltmasını sağlamak Verb
birini çıkartmak Verb
birini tahliye etmek Verb
birinin bir yerden çıkmasını sağlamak Verb
birşeyi sürdürmek Verb
birşeyi devam ettirmek Verb
birşeyi ilerletmek Verb
birşeyin ilerlemesini sağlamak Verb