move one's stakes

  1. Verb sınır kazıklarının yerini değiştirmek