muddle through

  1. (bir işi) bata çıka başarmak, bocalaya bocalaya sonuca ulaştırmak, zorlukla paçayı kurtarmak, herşeye
    rağmen gemisini yürütmek/kurtarmak.
    to muddle through college: bata çıka koleji bitirmek.
    Don't worry, I'll muddle through: Merak etme, bata çıka başarırım.