muddy

 1. Adjective çamurlu.
  a muddy street.
 2. Adjective bulanık.
  muddy waters of the river.
 3. Adjective (renk) mat, donuk, kirli.
  a muddy brown. a muddy color.
 4. Adjective (zihin) bulanık, şaşkın, vuzuhsuz, karmakarışık, perişan.
  muddy thinking.
 5. Adjective (düşünce/ifade vb.) anlaşılmaz, müphem, muğlâk, karanlık.
 6. Verb çamurlanmak, çamurlatmak.
 7. Verb bulan(dır)mak.
 8. Verb donuklaş(tır)mak.
 9. Verb şaşır(t)mak, (zihnini) karıştırmak.
 10. Verb müphemleştirmek, muğlâk/anlaşılmaz hale getirmek.
Misisipi (takma adı).
Big Muddy River: Illinois'te Misisipi'ye karışan bir nehir. Noun
çamur tabakası Noun
(otomobil) çamurluk
karışık fikirler Noun
çamurluk
çamurlu yol