1. Sıfat çamurlu.
  a muddy street.
 2. Sıfat bulanık.
  muddy waters of the river.
 3. Sıfat (renk) mat, donuk, kirli.
  a muddy brown. a muddy color.
 4. Sıfat (zihin) bulanık, şaşkın, vuzuhsuz, karmakarışık, perişan.
  muddy thinking.
 5. Sıfat (düşünce/ifade vb.) anlaşılmaz, müphem, muğlâk, karanlık.
 6. Fiil çamurlanmak, çamurlatmak.
 7. Fiil bulan(dır)mak.
 8. Fiil donuklaş(tır)mak.
 9. Fiil şaşır(t)mak, (zihnini) karıştırmak.
 10. Fiil müphemleştirmek, muğlâk/anlaşılmaz hale getirmek.
Misisipi (takma adı).
Big Muddy River: Illinois'te Misisipi'ye karışan bir nehir. İsim
çamur tabakası İsim
(otomobil) çamurluk
karışık fikirler İsim
çamurluk
çamurlu yol