narrow market

  1. dar piyasa
  2. bir menkul kıymete ilişkin pazarın küçük olması veya söz konusu menkul kıymetten pazarda çok az sayıda olması
  3. çok az işlem yapılan durgun piyasa
  4. belirli bir senet türü ile ilgili olarak arzın düşük olduğu pazar
  5. az sayıda kıymetli kâğıdın ticaretinin yapıldığı durgun piyasa
dar bir pazarı olmak Verb