nas

  1. = National Academy of Science.
= National Academy of Science.
  1. dogma
corpse

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. İnsanlar, halk
  2. Herhangi bir konuda kesin ve açık ... açık ve kesin hüküm

bk. naaş