nationality law

  1. vatandaşlık kanunu
  2. (Br) vatandaşlık hukuku
Tabiiyet-i Osmaniye Kanunnamesi Proper Name, History
Milli Hukuk ile İkametgah Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme Noun, International Law