nationality of companies

  1. Noun, International Law şirketlerin uyrukluğu