net indebtedness

  1. net borç
net borç ödenen borçlar Noun
borçluluğun net sermayeye oranı