net price procedure

  1. net fiyat yöntemi
  2. net fiyat yöntemi (mal alış ve satışlarının net fiyatlar ile muhasebeleştirilmesi yöntemi