net receipts

  1. net hâsılat (masraflar düşüldükten sonra elde edilen toplam para miktarı
  2. net gelir