net worth

  1. özvarlık
  2. öz kaynak
  3. öz varlık
  4. (US) (bilanço) özsermaye
  5. net varlık
sermaye net değeri (bir işletmenin borçlar çıktıktan sonraki varlıklarının değeri
sermaye net değeri
şirket özsermayesi
şirket öz sermayesi
net maddi varlıklar
toplam net değer
net varlık oranı üzerinden kâr
vergilerden sonra net kârın net varlığa bölünmesi