new math

  1. Noun 1950'den beri bazı ABD okullarında okutulan kümeler kuramı üzerine kurulmuş matematik.