new wave

  1. Noun yeni atılım/hamle, yeni akın/cereyan, sanatta/edebiyatta/politikada töresel tutumdan ayrılma eğilimi.
  2. Noun yeni akın/atılım öncüleri: bu eğilimin öncülüğünü yapanlar.