1. İsim yeni atılım/hamle, yeni akın/cereyan, sanatta/edebiyatta/politikada töresel tutumdan ayrılma eğilimi.
  2. İsim yeni akın/atılım öncüleri: bu eğilimin öncülüğünü yapanlar.