noncontingent

  1. bağıntılı olmayan
bağıntılı olmayan talepler Noun
kâr payı birikimli öncelikli hisse senedi