noncontingent

bağıntılı olmayan talepler İsim
kâr payı birikimli öncelikli hisse senedi