northeasterly

  1. kuzeydoğu+, kuzeydoğudaki, kuzeydoğuda bulunan.
  2. kuzeydoğu yönünde/istikametinde.
  3. kuzeydoğudan, kuzeydoğu yönünden/cihetinden/istikametinden (esen/gelen).
    northeasterly wind.
  4. kuzeydoğuya yönelik, kuzeydoğu yönünde, kuzeydoğuya doğru/müteveccihen, poyraza doğru.
  5. kuzeydoğudan.
kuzeydoğuya doğru
kuzeydoğudan esen