not to be worth one's keep

  1. Verb yediği ekmeği hak etmemek