notice of acceptance

  1. kabul beyanı
  2. kabul bildirisi