now for it !;

  1. haydi bakalım
Haydi bakalım!
You're for it! İşin iş! Keyfin kekâ!