nuclear isomer


  1. isomer ile ayni anlama gelir. çekirdeksel eşiz: başkalarıyla eşizlik özelliği gösteren çekinlerden
    (
    nuclide) herbiri.