nuisance in fact

  1. normal olarak ve bizatihi tehlikeli veya muzır olmamakla birlikte
  2. hususi hal ve mahallerde fiilen o mahiyette olan fiiler