akşam sefası Noun, Plant Species
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik (NACE kodu: O) Noun, Trades-Professions
orospu çocuğu Exclamation
onun bunun çocuğu Exclamation
orospunun evladı Exclamation
it oğlu it Exclamation
aşağılık yaratık Exclamation
pislik Exclamation
eşşoğlueşek Exclamation
w/o
without.
o'
bazı isimlerin başına gelen edat,
o'clock gibi. Adposition
İngilizce alfabenin 15'inci harfi. Noun
O sesi. Noun
O şeklinde şey. Noun
sıfır. Noun, Mathematics
oksijen. Noun, Chemistry
Ohm. Noun, Electronics
zikredilen eserde.
Latince: opere citato.
= omissions excepted.
(
owner's risk) zarar/ziyan sahibine ait. Commerce
o/a
= on or about.
saat (günün saatini/zamanını belirtir).
What time is it? It's 9 o'clock. Adverb
yön/doğrultu belirtmekte açı yerine kullanılır. Gözlemcinin bakış yönü 12 farzedilir.
Enemy aircraft
were approachin at 6 o'clock. NOT:
o'clock sözcüğü tam saatleri ifadede kullanılır. Saatle beraber dakika söylenirken kullanılmaz:
5 o'clock: saat 5 (tam).
half past 5: saat 5 buçuk.
10 past 8: sekizi on geçiyor.
Adverb
over
saat onda açılmak Verb
altı aylık faiz ödeme taksidi
saat beşte
saat bir raddelerinde
saat birde
paket postası ile
hizmeti saat onda sona ermek Verb
devletler hukukuna karşı
saat onda dağılmak Verb
paketler halinde sarmak Verb
taşıta teslim.
: gemide teslim.
f.o.b. varış yeri
f.o.b. taşıt aracı
saat 5 gölgesi: akşama doğru erkeklerin hafifçe uzayan traşının çehreye verdiği gölge.
beş çayı
saat beş çayı
hafif ikindi yemeği
saat on iki için toplantı ayarlamak Verb
memleket dışına giden paket postası Noun
gecesefası Noun, Botany
akşamsefası Noun, Botany
(posta) saat onikide toplanmak Verb
üç sularında geldi
küçük küçük parçalar halinde
(US) içi oyulmuş ve bir yanına insan yüzü şekli verilmiş balkabağı
gemici nuru
= knockout.
devletler hukuku
uluslararası hukuk
uluslararası deniz hukuku
uluslararası özel hukuk
deli gibi
devletler kamu hukuku
uluslararası posta cevap kuponu
uluslararası sorumluluk
uluslararası kara taşıt trafik işaretleri Noun
uluslararası kara trafiği
Uluslararası Sağlık Kuralları Noun
uluslararası menkul değerler Noun
uluslararası yerleşme
Uluslararası Gemicilik Federasyonu
uluslararası durum
(US) uluslararası standartlar Noun
(US) uluslararası işlem gören menkul değerler Noun
(US) saat onda bir toplantı ayarlamak Verb
bir paketi acele paket servisi ile göndermek Verb
bir şeyi paket postası ile göndermek Verb
paketleri postaneye götürmek Verb
İskoç beresi
devletler hukuku tahtında
saat 11'e kadar yatmamak Verb
 1. the
 2. oh
 3. he
 4. she
 5. those
 6. it
 7. that
Public administration and defence; compulsory social security (NACE code: O) Noun, Trades-Professions
eighteenth letter of the Turkish alphabet
I have an aversion to that man
thus far Adverb
to improvise Verb
words to that effect Noun
advertisement analysis
like anything
... of that ilk
thereabouts
hicksian demand function
there
then
at that time
cheap at the price
ever after
from that day on
thus far Adverb
thitherto Adverb
around the same time Adverb
the then … Noun
under the circumstances
if that is so Adverb
therefore
in that case Adverb
then
there
therein
don't get mixed up in it
just as … Adverb
not as … as all that Adjective
not all that … Adjective
insomuch as that)
to such a degree that … Noun
to such an extent that … Noun
insomuch as … Noun
to such extent that … Noun
insomuch that … Noun
to let it go at that Verb
to leave at that Verb
to let it go at that Verb
that's water under the bridge
therein
about that
that's water under the bridge
anything but
there
(Lat.) sine qua non
causa sine qua non
to end up that way Verb
surrounding circumstances Noun
thereabouts
as far as he is concerned
that remark was a cut at me
thereby
in that case Adverb
if that is so Adverb
thus far Adverb
around the same time Adverb
special to that country
then
in that case Adverb
if that is so Adverb
therein
thence
thither
to ostracize Verb
thereby
thither
if that is so Adverb
then
in that case Adverb
thenceforth
to learn on the job Verb
anything but
the same amount
as much
as much again
then, as now, ... Adverb
f.o.b. shipping point
f.o.b. destination point
evidently Adverb
apparently Adverb
Apparently, ... Adverb
to learn on the job Verb
that's that
Who is it?
That's not the point.
What's stopping you?
the good old times Noun
to explain one's conduct Verb
Very well.
Fair enough.
reportedly Adverb
to be a natural for a job Verb
either

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Latin asıllı ... sekizinci harfi
 2. Oksijen elementinin simgesi
 3. Başına getirildiği ... anlamı kuvvetlendirir
 4. Tekil üçüncü şahsı gösterir