obtain an extension of time for payment

  1. Verb ödeme için süreyi ertelemek
  2. Verb ödeme için bir süreyi ertelemek