occupational injury

  1. iş kazası sonucu meydana gelen yara
  2. meslek kazası